AgroWind

Avaluació del potencial eòlic dels vents generats localment a Mallorca: l'embat, el terral
i els vents de pendent

Aquesta acció forma part del projecte de recerca PRD2018/67 del Govern de les Illes Balears

Tal com es descriu al projecte de recerca, per poder caracteritzar millor els vents generats localment a Mallorca, s'han instal·lat 4 estacions meteorològiques a l'interior i exterior de 2 valls de la comarca del Raiguer. Aquestes estacions mesuren el vent, temperatura i humitat (entre d'altres variables) a diferents nivells. L'anàlisi de llurs observacions permetrà caracteritzar la interacció de vents a diferent escala (embat/terral amb els vents de pendent), la propagació de l'embat cap a l'interior de l'Illa o la dinàmica de les valls de la Serra de Tramuntana, entre d'altres processos. El coneixement dels vents locals i les seves interaccions és determinant per avaluar el seu potencial eòlic i contribuir en l'augment de la producció d'energia renovable.

Observacions darreres 48 h

Temps actual

Anàlisi estadística de les observacions durant l'any 2021

EstadÌstics 2021

Anàlisi estadística de les observacions durant l'any 2022

EstadÌstics 2022
Projecte PRD2018/67 finançat mitjançant la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (LIET)

MeteoUIB UIB