AgroWind

Avaluació del potencial eòlic dels vents generats localment a Mallorca: l'embat, el terral
i els vents de pendent

Aquesta acció forma part del projecte de recerca PRD2018/67 del Govern de les Illes Balears

Tal com es descriu al projecte de recerca, per poder caracteritzar millor els vents generats localment a Mallorca, s'han instal·lat 4 estacions meteorològiques a l'interior i exterior de 2 valls de la comarca del Raiguer. Aquestes estacions mesuren el vent, temperatura i humitat (entre d'altres variables) a diferents nivells. L'anàlisi de llurs observacions permetrà caracteritzar la interacció de vents a diferent escala (embat/terral amb els vents de pendent), la propagació de l'embat cap a l'interior de l'Illa o la dinàmica de les valls de la Serra de Tramuntana, entre d'altres processos. El coneixement dels vents locals i les seves interaccions és determinant per avaluar el seu potencial eòlic i contribuir en l'augment de la producció d'energia renovable.

Observacions darreres 48 h

Temps actual

Anàlisi estadística de les observacions durant l'any 2021

EstadÌstics 2021

Anàlisi estadística de les observacions durant l'any 2022

EstadÌstics 2022

Anàlisi estadística de les observacions durant l'any 2023

EstadÌstics 2023
Projecte PRD2018/67 finançat mitjançant la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre
estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (LIET)

MeteoUIB UIB